گیل خبر/ به گزارش توزیع برق گیلان،برق برخی مناطق گیلان به منظور پاره ای از تعمیرات در جهت بهبود نیرو رسانی فردا طی ساعاتی قطع خواهد شد.

شهرستان لاهیجان : اداره مخابرات ازادگان - خیابان ازادگان-   شهرداری ابنمای استخرلاهیجان -  بانک  پاسارگاد - بلوارامام رضاجنب  شیرینی سازی  نوشین -  شرکت چای پرنیان -روبروی استخر از ساعت 10تا 12

 شهرستان انزلی : شیرینی سرای نقل ونبات -غازیان خیابان طالقانی جنب هلال احمر - طالقانی روبروی فروشگاه داوطلب رستوران صیاد- ساختمان نظام مهندسی -معلم جنب اداره کشاورزی  از ساعت 9تا 10:30
تعاونی مسکن مهر کارگری کاوه-کلویر- میدان پرستار -ضلع شرقی میدان پرستار خیابان خاکی پشت بیمارستان
  شرکت تعاونی مسکن مهر -کلویر پشت اردوگاه گل اور درب شماره یک 2000 واحدی از ساعت 11تا 12:30

پره سر : "برنجکوبی مرحمت ظهیری -پره سرپیلمبرا - جایگاه CNGشهرداری پره سر - جایگاه سی ان  جی تک منظور-    شرکت ابفاگیلان -چاه اب شرب  روبروی بخشداری -   بخشداری پره سر -   پمپاژاب اشامیدنی ابویار - روستاهای پره سر-روستای  ابویار  برن  از ساعت 9 تا 10:30  

شهرستان رشت : گلسار – بلوار گیلان – خیابان های 171-173- 175- و خیابانهای مجاور و مسیر اصلی

از ساعت 10 تا 12