علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، گفت: «اینکه ارز ۴۲۰۰ برای دارو حذف شود را یک خطای فاحش می‌دانیم؛ چراکه زیر ساختش فراهم نیست، دولت هم آمادگی لازم را ندارد، همچنین توان مدیریتی که دولت بخواهد آن را اجرا کند را ندارد. به همین دلیل تمام سعی ما این است که ارز ترجیحی دارو حذف نشود.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، گفت: «اینکه ارز ۴۲۰۰ برای دارو حذف شود را یک خطای فاحش می‌دانیم؛ چراکه زیر ساختش فراهم نیست، دولت هم آمادگی لازم را ندارد، همچنین توان مدیریتی که دولت بخواهد آن را اجرا کند را ندارد. به همین دلیل تمام سعی ما این است که ارز ترجیحی دارو حذف نشود.»

علی اصغر باقرزاده در پاسخ به این پرسش که ارز ترجیحی کدام دارو‌ها قرار است حذف شود، تصریح کرد: «وقتی صحبت از حذف ارز ترجیحی دارو است، شامل کل دارو‌ها می‌شود. پیش از این هم دارو‌های مکمل، ویتامین‌ها، او تی سی یا اقلام بهداشتی تحت پوشش بیمه نبودند. سعی و تلاش ما این است که حتما ارز ۴۲۰۰ برای دارو بماند مخصوصا داروهای بیماران خاص و صعب الاعلاج.»

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: «اینکه ارز ۴۲۰۰ برای دارو حذف شود را یک خطای فاحش می‌دانیم؛ چراکه زیر ساختش فراهم نیست، دولت هم آمادگی لازم را ندارد، همچنین توان مدیریتی که دولت بخواهد آن را اجرا کند را ندارد. به همین دلیل تمام سعی ما این است که ارز ترجیحی دارو حذف نشود. اما اینکه لیست دارو‌ها را بخواهم نام ببرم حدود ۳۰۰_۵۰۰ دارو را شامل می‌شود، ولی به طور کل ما معتقد هستیم که ارز ترجیحی دارو‌های اصلی بیماران خاص و صعب العلاج نباید حذف شود.»

باقرزاده، عنوان کرد: «فعلا مجلس از صحبت‌های دولت اقناع نشده، اما تلاش‌مان این است که ارز ۴۲۰۰ برای دارو بماند و حذف نشود.»