گیل خبر/ رضا زنده دل ، شهردار لاهیجان ، روز سه شنبه ۲۱دی در دفتر خود پذیرای شهروندانی بود که برای بیان مشکلات و رسیدگی به درخواست های اداری مراجعه کرده بودند.