بابایی کارنامی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی : این بحث، جز بحث‌های داخلی بوده و من توضیحی درباره آن ندارم. مردم قضاوت می‌کنند

گیل خبر/ به نقل از خبر آنلاین:عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تهیه و تدوین سئوالی درباره عملکرد حجت‌ عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است. محمد کعب‌عمیر  در گفت و گویی ، عدم شناخت دقیق از حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتصابات آشفته و اصرار بر بکارگیری مدیران غیرتخصصی از جمله نقاط ضعف وزیر کار و علت استیضاح وزیر کار اعلام کرد.

وی افزود: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه احتماعی  کلید خورده ،که البته با انتصابات اخیر صورت گرفته در زیر مجموعه وزارت تعاون  بر تعداد استیضاح کنندگان حجت عبدالملکی افزوده خواهد شد.

به گفته نماینده شوش و کرخه،  مجلس رضایتی از روند اقدامات و کارهای حجت عبدالملکی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد.

 در روز و پیش از خبری شدن طرح استیضاح وزیر کار، فایل صوتی و متن جلسه کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه منتشر شد که حاوی افشای تخلفات آشکار و پرتعداد عبدالملکی در انتصابات و نیز توجیهات شگفت انگیز تیم مدیران وزارتخانه بود و برخی از نمایندگان حاضر در جلسه هم اصرار داشتند موسوی لارگانی را متثاعد کنند تا انتقادهای خود از عملکرد وزیر کار را به صحن علنی مطرح نکشاند و ماجرا را «جمع»کندکه با پاسخ «نه« قاطع موسوی لارگانی مواجه شدند.

بابایی کارنامی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس که در صدای منتشر شده از جلسه کمیسیون اجتماعی به موسوی لارگانی توصیه می ‎کند موضوع را به صحن علنی نکشاند ، ضمن تایید برگزاری این جلسه و محوای قایل صوتی منتشر شده به خبرآنلاین می‌گوید: «این بحث، جز بحث‌های داخلی بوده و من توضیحی درباره آن ندارم. مردم قضاوت می‌کنند». او انگشت اتهام رسانه ای شدن فایل را به سمت موسوی لارگانی ، نشانه می رود و می گوید:« او صدا را پخش کرده است.»