بررسی آمار‌های رسمی منتشر شده از همه‌گیری کرونا نشان می‌دهد ظاهرا آتش زیر خاکستر امیکرون درحال شعله‌ور شدن و ایجاد بحرانی تازه در کشور و البته آغاز پیک ششم کرونایی است. کارشناسان می‌گویند رشد ۱۷۵ درصدی نرخ ابتلای روزانه تنها در سه روز گذشته به این واقعیت تاکید دارد که نباید در شرایط فعلی دچار اشتباه محاسباتی شد، چون جهش ناگهانی تعداد موارد ابتلا قطعا مشکل‌آفرین است.

گیل خبر/ به نقل از تسنیم: بررسی آمار‌های رسمی منتشر شده از همه‌گیری کرونا نشان می‌دهد ظاهرا آتش زیر خاکستر امیکرون درحال شعله‌ور شدن و ایجاد بحرانی تازه در کشور و البته آغاز پیک ششم کرونایی است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در شرایطی که روند نزولی همه‌گیری در تمامی شاخص‌ها از جمله نرخ فوتی‌های روزانه حکایت از بهبود شرایط داشت ورود ویروس جهش یافته امیکرون توانست در کمتر از یک ماه زنگ هشدار احتمال بروز بحرانی تازه به نام پیک ششم را به صدا در آورد.

در این زمینه کارشناسان بهداشت و درمان با اشاره به آمار‌های رسمی منتشر شده تاکید دارند: قدرت سرایت بسیار بالای امیکرون در کنار افزایش تعداد موارد بستری در ایران می‌تواند بحران آفرین باشد به خصوص اینکه حجم بالای بیماران احتمالی در آینده نزدیک کابوسی برای کادر درمان و مراکز درمانی است اتفاقی که هم اکنون تعداد موارد مراجعه سرپایی به مراکز درمانی تاکیدی براین مدعاست که خوشه‌های پراکنده بیماری کم کم درحال شعله‌ور شدن است.

در این زمینه کارشناسان می‌گویند رشد ۱۷۵ درصدی نرخ ابتلای روزانه تنها در سه روز گذشته به این واقعیت تاکید دارد که نباید در شرایط فعلی دچار اشتباه محاسباتی شد، چون جهش ناگهانی تعداد موارد ابتلا قطعا مشکل‌آفرین است همانطور که کادر درمان و سیستم بهداشت و درمان کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی را هم اکنون با چالشی جدی روبرو کرده است.

به گفته این گروه زنجیره افزایش شاخص‌های مختلف آماری در همه‌گیری از جمله نرخ موارد بستری در مراکز درمانی که از اول هفته ۷۷.۳ درصد صعود داشت در کنار جهش ۴۲.۳۰ درصدی موارد فوتی مهر تایید بر احتمال بروز بحران در دو هفته آینده است، چون رفتار ویروس نشان داده که در یک دوره کوتاه مدت امیکرون می‌تواند رشدی چند صد درصدی داشته باشد و بخش‌های عمده‌ای را درگیر کند.