گیل خبر/ به گزارش توزیع برق گیلان: فردا برق برخی مناطق گیلان به منظور پاره ای از تعمیرات در جهت بهبود نیرو رسانی طی ساعاتی قطع خواهد شد.

شهرستان صومعه سرا : نفوت از ساعت 10تا 12

شهرستان رشت : جاده انزلی – بعد از تالار ماه عسل تا قبل از ورودی سوقه و پل هوایی – پمپ بنزین عبداله زاده – یخسازی حسنی – ابتدای گرفم – سردخانه رفاهی از ساعت 10 تا 12