گیل خبر/ رضا حقی

جن بنا بر متون اسلامی موجودی است اسرار آمیز که مانند انسان دارای شعور اختیار و تکلیف است. قرآن در ۲۲ آیه از جن یاد میکند. هفتاد و دومین سوره قرآن نیز جن نام دارد. جن در عرف قرآن موجودی با شعور و اراده، که به اقتضای طبیعتش از حواس بشر پنهان است و در شرایط عادی قابل درک و حس نیست. او مانند انسان مکلف است و هدف از خلقت او همانند انسان عبادت وبندگی خداست. او درآخرت برانگیخته می شود و می تواند مطیع یا عاصی، مومن یا مشرک باشد.
در روایات بسیاری از زبان ائمه علیه السلام عده‌ای از جنیان به عنوان شیعه معرفی شده‌اند از آن جمله روایتی است که ابوحمزه ثمالی نقل کرده، و گفته است - روزی جهت شرفیابی به حضور امام باقر علیه السلام اجازه خواستم گفتند که عده‌ای در خدمت آن حضرت هستند، اندکی صبر کردم تا آنها خارج شوند. پس کسانی خارج شدند، که آنها را نمی شناختم. داخل شدم، به حضرت عرض کردم، فدایت شوم الان زمان حکومت بنی امیه است و شمشیر های آنها خونریز است و ورود افراد ناشناس برای شما خطرناک است. امام فرمود: ای اباحمزه اینان گروهی از شیعیان از طایفه جن بودند. آمده بودند تا از مسائل دینی خود سوال کنند.
خلاصه اینکه جن دوش به دوش انسان است، تنها فرقشان این است که انسان محسوس و جن نامحسوس است و شاید فرقهای مختصری با هم داشته باشند.
در کنکاش اولیه در احادیث و روایات در برخورد اجنه با ائمه یا پیامبر و یا بعضی از بزرگان و علمای دین، در همین حد اکتفا شده است و خبری از حرف های رد و بدل شده و یا مشکلات و مسائل گفته شده از طرف جنیان توضیح داده نشده است، به طور کلی اشاره می شود که مسائل خودشان را مطرح کردند و جواب هایی از بزرگان دین و یا اهل بیت گرفتند.
تجربه شخصی من در ۳۰ سال اخیر در دیدار با استانداران، مدیران کل، فرمانداران، شهرداران، اعضای شورای شهر و در چند مورد وزرا، مثل دیدار اجنه با بزرگان دین بود! من چه به عنوان هنرمند برگزیده یا به عنوان کشاورز موفق یا به عنوان فعال فرهنگی هنری در هر دیداری که با این مسئولین داشته‌ام - مسول چپ و راست هم نداشته، فقط در این مورد اشتراک نظر داشتند - خبر به طور کلی گزارش شده، مثل روایات ملاقات جنیان با علما! یعنی گفته های استاندار، فرماندار، مدیران کل، شهردار، اعضای شورای شهر توسط خبرگزاری ها و سایت ها منعکس می شود و در تعداد کمی از آنها اسم ما چند نفر به عنوان هنرمند، کارشناس یا فعال فرهنگی هنری دیده می شود.با وجودی که در بسیاری از جلسات بحثهای بسیار زیادی مطرح کردیم و با حرارت مشکلات ومسایل را توضیح دادیم، و مسئول مربوطه فقط چند دقیقه صحبت کرد، انگار که در آن جلسه ما حرفی نزده ایم، وشنونده بوده‌ایم و فقط مسئول مربوطه حرفهای راهگشایی ارائه نموده است!
با کمی دقت متوجه شدم فقط جلساتی که در آن حضور داشتم اینطور پوشش خبری داده نشده است. به نظر میرسد عموم جلسات مسئولین با کارشناسان مختلف، فعالان فرهنگی هنری، حتی کارشناسان کشوری و خارجی نیز به همین طریق انعکاس داده می شود. حرفهای مسئول مربوطه چه تخصصی و یا غیر تخصصی به طور کامل منعکس می‌شود و حرف های بقیه حاضرین در جلسه پوشش خبری داده نمی‌شود. یا در انتهای خبر می نویسند، کارشناسان مربوطه و یا مهمانان به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند .
مشکل در کجاست؟! رسانه های ما خبر نویسی را این گونه یاد گرفتند؟ روابط عمومی ادارات مختلف خبر ها را اینگونه انعکاس می دهند؟ مسئولین اعتقاد دارند هر چی آنها گفته اند باید به طور کامل منعکس شود چون حرف های مهمی زده‌اند؟ گوش دادن به حرفهای کارشناسان متخصص توسط مسئولین امری بیهوده تلقی می گردد؟ یابه طور غریزی ما ملتی هستیم که دوست داریم گوینده باشیم تا شنونده ؟!
مسئولین محترم!
حرف های کارشناسان و متخصصان را در جلساتی که با آنان می گذارید، بشنوید. اجازه بدهید این نظرات در رسانه‌ها بازتاب داده شود، تا مردم بدانند در این جلسات مختلف - که تعدادشان هم بسیار زیاد است - حرف های مردم هم گفته می شود و حداقل در جریان امر قرار بگیرند که شما مشکلاتشان را می دانید. فقط حرفهای شما مهم و راهگشا نیست که باید انعکاس داده شود اگر نظرات شما به تنهایی راهگشا بود و نیازی به مشورت کارشناسان ندارید الان آنجا ننشسته بودید. نفر اول شما هنوز آن مقام را در اختیار داشت! چون نظرات شما به تنهایی راهگشا نیست هر چند ماه و یا چند سال عوض می شوید. ما ثابت در جای خودمان ایستاده‌ایم و عوض نمی شویم! ما را از طایفه خودتان بدانید ما از طایفه اجنه نیستیم!!