احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: ثمره حرکات امروز دولت تا چندماه آینده قابل مشاهده خواهد بود. وی با بیان اینکه باید پیام لزوم صبر برای رسیدن به موفقیت را به جامعه برسانیم، خاطرنشان کرد: در اقتصاد غیر از جبران نقدی یارانه‌ای راهکار فوری برای حل مسائل خانوار‌ها نداریم، ولی نقاط شروعی داریم که در آینده چندماهه می‌توانیم نتیجه آن‌ها را ببینیم.

گیل خبر/ به نقل از ایسنا: وزیر اقتصاد گفت: ثمره حرکات امروز دولت تا چندماه آینده قابل مشاهده خواهد بود.

 احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی دولت ناشی از تیم تشکیل شده در دولت است و بسیاری از سیاست‌ها در گفتمان‌های این تیم مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه عملکرد اقتصادی دولت در چهارماهه نخست در ادامه قابل مشاهده خواهد بود، مطرح کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته در حالت انتظار قرار گرفته بود که بخش عمده تلاش ما در این مدت رفع این انتظار بود.

توانسته‌ایم حرکت نقطه‌ای قیمت‌ها را به ثبات نزدیک کنیم

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه توانسته‌ایم حرکت نقطه‌ای قیمت‌ها را به ثبات نزدیک کنیم، عنوان کرد: بودجه ۱۴۰۱ یکی از گام‌های کمک کننده برای رفع فضای کسری بودجه و پیامد‌های آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید پیام لزوم صبر برای رسیدن به موفقیت را به جامعه برسانیم، خاطرنشان کرد: در اقتصاد غیر از جبران نقدی یارانه‌ای راهکار فوری برای حل مسائل خانوار‌ها نداریم، ولی نقاط شروعی داریم که در آینده چندماهه می‌توانیم نتیجه آن‌ها را ببینیم.

شکایت مردم از وضعیت موجود برحق است
خاندوزی با اشاره به اینکه مردم به حق شکایت‌هایی از وضعیت دارند، تصریح کرد: اصلاح ساختار‌های نامناسب در برخی از سازمان‌ها یک حرکت زمان‌بر است که با صبر و شکیبایی به نتیجه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه امیدواریم مردم تا سال آینده ثمرات حرکت امروز را ببینند، یادآور شد: در حوزه اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور کاملا از حوزه مسئولانه و راه‌گشا باید ورود پیدا کرد و در این راستا نیازمند همکاری جامعه دانشگاهی و حوزوی هستیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه انتظار ما پیشنهاد‌های متنوع از سوی صاحب‌نظران است، اضافه کرد: عرضه این تولیدات می‌تواند در سطوح کشور به کمک دولت بیاید.

وی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی دست‌وپای ما در حوزه تصمیم‌گیری را بسته است، اظهار داشت: باید این موضوع در مجامع روایت شود و افکاری مانند بی‌تفاوتی دولت نسبت به برخی از تصمیم‌ها را از ذهن‌ها پاک کنیم.