photo ٢٠٢١ ١٢ ٣٠ ١١ ٤٩ ٥٥

گیل خبر/ اخیرا کتاب درسی جدیدی با عنوان مدیریت خانواده و سبک زندگی به درس‌های دانش‌آموزان پایه دوازدهم اضافه شده است که تصاویر منتشر شده از این کتاب نشان‌دهنده بارز مقوله‌هایی مانند کودک همسری و تبعیض جنسیتی می‌باشد.

نمونه‌هایی از این موارد در زیر آورده شده است:

این قسمت از کتاب، سلطه گری مرد بر زن و نداشتن اختیار در انتخاب پوشش یک زن را در قالب غیرت تعریف کرده است:

برای تحصیل همیشه وقت هست؛ اولویت با فرصت ازدواج است!

"دخترها انگار می‌خواهند کوه بکنند!". در اینجا کار خانه وظیفه‌ای ساده برای دختر شمرده شده است.

دختر نباید خود را با برادرش در رابطه با آزادی‌های فردی مقایسه کند. چون "او پسر است و تو دختر!"

در این قسمت از اصطلاح "ترشی انداختن" برای دختران ازدواج نکرده استفاده شده است!

زن هیچ نقشی نباید در تامین مخارج زندگی داشته باشد و این وظیفه فقط به عهده مردان است!

مهم‌ترین و تاسف‌بارترین نکته اینجاست که آماری از "زنان مجرد" آورده شده اما به طور زیرکانه این آمار برای افراد بالای ده سال اعلام شده است!

نکته تعجب برانگیز این کتاب این هست که از بین 26 مولف این کتاب 19 نفر آنها خانم هستند!

مطالب عجیب این کتاب درسی اعتراض شدید عده‌ی زیادی از دانش‌آموزان و بسیاری از کاربران فضای مجازی را به همراه داشته است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code