معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به تداوم روند انجام مذاکرات گفت: با سرانجام رسیدن مذاکرات بالأخره شاهد این خواهیم بود که ارزش پول ملی ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد و برای نرخ ارز نیز به این ترتیب مدیریت بهتری صورت خواهد گرفت.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب: یکی از موانع تولید و جهش آن در کشور بالا و پایین شدن یکباره قیمت ارز است، محسن رضایی در این باره گفت: قیمت ارز در اثر تحریم ها دچار نوسانات شده است و ما نیز با برداشتن تحریم های داخلی و افزایش تولید قصد برداشتن چنین مانعی را برای تولیدکنندگان در کشور داریم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به تداوم روند انجام مذاکرات نیز افزود: با سرانجام رسیدن مذاکرات بالأخره شاهد این خواهیم بود که ارزش پول ملی ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد و برای نرخ ارز نیز به این ترتیب مدیریت بهتری صورت خواهد گرفت.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code