در هشت ماهه سال جاری 257 کیلومتر شبکه آبرسانی شهرستان لاهیجان شستشو شد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ مدیر امور آبفای لاهیجان امروز گفت: به منظور تامین کیفیت مناسب آب شرب بیش از 80 هزار مشترک تحت پوشش، 257 کیلومتر از شبکه آبرسانی این شهرستان در حوزه شهری و روستایی با استفاده از مواد گندزدا شستشو شد.

کامبیز اسمعیلی افزود: در حال حاضر 1670 کیلومتر شبکه آبرسانی در 2 شهر لاهیجان و رودبنه و 143 روستای برخوردار، در مدار بهره برداری قرار دارد.