یک کارگاه تولید اسکاچ ظرفشویی در خانه‌ای در یکی از روستا‌های رشت امروز دچار حریق شد.

گیل خبر/ به نقل از صدا وسیما:  رییس سازمان آتش‌نشانی رشت گفت : با گزارش آتش سوزی یک کارگاه تولید اسکاچ ظرفشویی در خانه‌ای واقع در روستای پیرکلاچای رشت، ۳۶ آتش نشان با ۱۴ خودروی اطفایی به محل اعلام شده اعزام شدند.

شهرام مومنی با اشاره به وجود مواد قابل اشتعال در این کارگاه، افزود: تلاش کارگران این کارگاه برای مهار آتش سوزی بی نتیجه ماند و آتش به سرعت گسترش پیدا کرد.

وی با تاکید بر پشت بام‌های بهم چسبیده و گسترش آتش از سه طرف، اضافه کرد: به رغم دشواری اطفای این حریق، آتش نشانان موفق شدند این آتش سوزی را مهار و از گسترش بیشتر آن جلوگیری کنند.

رییس سازمان آتش نشانی با اشاره به خسارت دیدن تجهیزات کارگاه و ۲ خانه در مجاورت آن، گفت: در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.

علت حادثه در دست بررسی است.