گیل خبر/ مراسم بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی و یادواره ۱۵۲ شهید روحانی گیلان در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) رشت برگزار شد.

عکس : پویان قوامی

همرسانی کنید:

نظرات شما:

جانباز جنگ 14 آذر 1400 ساعت 09:09

می گویند :
جانباز ۷۰ % که یک روز شاید جبهه بوده و ظاهرش بسیار سالم است ماهیانه ۱۵ ملیون تومان حقوق می گیرد.
و جانبازان عزیز زیر ۲۵ % که شاید همه ۸ سال جبهه بوده باشند ماهیانه ۲ ملیون حقوق می گیرند .
درصد ها معنی ندارند همه باید حقوق یکسان بگیرند .
مگر جانباز ۷۰ % روزی ۷ بار صبحانه و ۷ بار ناهار و ۷ بار شام می خورد که ۷ برابر جانباز ۲۴ % حقوق می گیرد .
این ظلم و تبعیض را پایان دهید .

نظر دهید - پسندیدم 0

جانباز جنگ 13 آذر 1400 ساعت 10:09

می گویند :
جانباز ۷۰ % که یک روز شاید جبهه بوده و ظاهرش بسیار سالم است ماهیانه ۱۵ ملیون تومان حقوق می گیرد.
و جانبازان عزیز زیر ۲۵ % که شاید همه ۸ سال جبهه بوده باشند ماهیانه ۲ ملیون حقوق می گیرند .
درصد ها معنی ندارند همه باید حقوق یکسان بگیرند .
مگر جانباز ۷۰ % روزی ۷ بار صبحانه و ۷ بار ناهار و ۷ بار شام می خورد که ۷ برابر جانباز ۲۴ % حقوق می گیرد .
این ظلم و تبعیض را پایان دهید .

نظر دهید - پسندیدم 0

نظر شما:

security code