نماینده صومعه‌سرا در مجلس در تذکری خواستار لزوم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی آموزش و پرورش شد.

گیل خبر/ به نقل از فارس: سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در جلسه علنی مجلس و در تذکر شفاهی اظهار داشت: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی آموزش و پرورش و همچنین بیمه کشاورزی بسیار مهم است ضمن اینکه مجلس در مورد رفع مشکلات کارمندان شوراهای حل اختلاف هم اقداماتی انجام داده که باید سریعا به مرحله اجرا برسد.

وی افزود: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بسیار مهم است و این قانون باید سریعا اجرایی شده و تعیین تکلیف شود.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس گفت: زراعت چوب خانگی متعلق به اشخاص است و نباید در گلوگاه‌های مختلف کشور جلوی ماشین حمل این چوب‌ها را بگیرند.