پروژه بهسازی تصفیه خانه فاضلاب شهر منجیل اجرا شد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب این شرکت امروز با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب منجیل گفت: این تصفیه خانه نخستین تصفیه خانه فاضلاب شهری گیلان است که بعد از زلزله رودبار، در سال 1372 ساخته و راه اندازی شد.

علیرضا غیاثی افزود: این تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه فاضلاب به حجم 1600 مترمکعب در شبانه روز، به دلیل نزدیکی به مخزن سد منجیل از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی تصریح کرد: به منظور بهسازی این تصفیه خانه، عملیات تعمیر و راه اندازی یک دستگاه توربین هوادهی، یک دستگاه پل ته نشینی، نصب یک دستگاه پمپ لجن برگشتی و یک واحد اسکرین آشغالگیر انجام شد.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای گیلان با اشاره به مشکلات بهره برداری از این تصفیه خانه در فصل برداشت، شستشو، فرآوری و روغن کشی زیتون گفت: در چنین مواقعی شاخص های آلودگی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه به چندین برابرحد مجاز می رسد که در برخی موارد منجر به نابودی میکرو اُرگانیسم های فرایند تصفیه فاضلاب در این تصفیه خانه می شود.

غیاثی از مردم منجیل خواست؛ با همکاری بیشتر و جداسازی خروجی ها فاضلاب از کارگاه های زیتون، شرکت آب و فاضلاب گیلان را در فرایند تصفیه فاضلاب این تصفیه خانه یاری کنند.