گیل خبر/ به نقل از توییت پرس: از آنجایی که کرونای اومیکرون منجر به عفونت خفیف کرونایی می‌شود، برخی محققان امیدوارند این نوع کرونا پایانی بر تاخت و تازهای وحشیانه کرونا بوده و پایان همه گیری را تسریع بخشد.

پروفسور کارل لاترباخ که قرار است وزیر بهداشت دولت جدید آلمان شود می‌گوید امیدوار است اومیکرون هدیه کریسمس بوده و پایانی بر همه گیری در جهان باشد.