رئیس بیمارستان شهید انصاری رودسر با اشاره به فرو ریختن جایگاه تماشاگران در مسابقات آفرود ایران در این شهرستان، گفت: سه نفر در این حادثه مصدوم شدند.

گیل خبر/ به نقل از مهر؛ آرش یوسفی با اشاره به برگزاری مسابقات آفرود قهرمانی کشور در شهرستان رودسر، اظهار کرد: در جریان این مسابقه محل حضور تماشاگران فرو ریخته است.

وی با بیان اینکه در این حادثه سه نفر مصدوم شدند، گفت: یک نفر در محل حادثه به صورت سرپایی مداوا شد و دو نفر دیگر به بیمارستان شهید انصاری رودسر منتقل شدند.

رئیس بیمارستان شهید انصاری رودسر ادامه داد: این افراد نیز بعد از دریافت خدمات درمانی با توجه به وضعیت مطلوب مرخص شدند.