سهیل شاهین سخنگوی طالبان در گفتگویی هشدار داد که همراهی نکردن جامعه جهانی با طالبان به بهای قدرت‌گیری داعش تمام می‌شود.

گیل خبر/ به نقل از یورونیوز، سهیل شاهین در این گفت‌وگو از جامعه جهانی به دلیل به رسمیت نشناختن طالبان و نگه‌داشتن منابع مالی این کشور که ثروت مردم افغانستان است گله کرد.
سهیل شاهین همچنین افزود: «دست ما به خاطر تحریم‌های بین المللی بسته است. همین مساله نیز بر زندگی مردم عادی کشور تأثیر گذاشته است. آنها با یک بحران انسانی روبرو هستند. این بحران به خاطر ما به وجود نیامده بلکه به‌دلیل اقدام آنهایی رقم خورده که تحریم می‌کنند و ذخایر بانک افغانستان را مسدود کرده‌اند.»

وی تصریح کرد: «یکی از اهداف و مقاصد توافقنامه دوحه، دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز از طریق گفتگو و پایان دادن به خصومت‌هایی بود که بین امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی وجود داشت.

اما به نظر می‌رسد که آنها همچنان به خصومت‌شان ادامه می‌دهند. پس توپ در زمین آنهاست. آنها باید به این مرحله برگردند و با همکاری در ساخت افغانستان مشارکت کنند. به نظر من چنین اقدامی برای خود آنها هم خوب است. ثبات و امنیت در افغانستان به صلح و ثبات و امنیت در سایر کشورهای جهان کمک می‌کند. اما تحریم‌ها وضعیت کنونی بحران انسانی را ایجاد می‌کنند و زمینه جذب داعش را فراهم می‌کند و داعش نیز از این وضعیت سود می‌برد. نمی‌دانم چرا آنها با ادامه تحریم‌ها و نگه‌داشتن پول ما که ثروت مردم افغانستان است، به داعش کمک می‌کنند.»