گیل خبر/ به نقل از فرهیختگان، میزان واردات داروی انسولین که در 18 ماهه گذشته دچار کمبود بوده است نه‌تنها نسبت‌به سال‌های قبل کمتر نشده، بلکه با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده است. ازطرف دیگر میزان فروش بیمه‌ای این دارو کاهش جدی داشته است. درواقع دارو بیشتر از نیاز، وارد کشور شده، اما به‌دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و قاچاق معکوس شده است.