با اجرای پروژه اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی روستای "پاشکم" بخش شاندرمن شهرستان ماسال ضمن تقویت فشار آب شرب 50 مشترک، از هدر رفت آب جلوگیری شد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ مدیر امور آبفای ماسال امروز گفت: این پروژه به طول 110 متر با استفاده از لوله های پلی اتیلن 63 میلی متری اجرا شد.

علی پروان هزینه اجرای این پروژه را 70 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: در ماه گذشته بیش از 450 متر لوله گذاری به منظور اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب شرب روستاهای بخش شاندرمن اجرا شد.