کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس از اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس برای هزینه کرد منابع مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سالیانه خبر داد.

گیل خبر/ به نقل از بازار؛ جبار کوچکی نژاد از اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس پیرو هزینه کرد منابع مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سالیانه خبر داد.

وی افزود: منابع مالیات بر ارزش افزوده در بودجه امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و محل هزینه‌کرد آن در قانون به درستی مشخص شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: هر ساله تقریباً  ۱۲۰ الی ۱۳۰هزار میلیارد تومان منابع مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود که متاسفانه در این زمینه و در تخصیص منابع آن به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود و در جایی هزینه می‌کنند که قانونگذار هم تعیین نکرده است.

کوچکی نژاد بیان داشت: از این رو ما اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را در این زمینه کلید زدیم تاپیرو این اقدام نظارتی، تخصیص منابع مالیات بر ارزش افزوده در سه سال گذشته را مورد تفحص قرار دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه رقم منابع مالیات بر ارزش افزوده در سه سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می شود، اظهار داشت: به اعتقاد بنده تخلفات عمده‌ای در این بخش صورت گرفته است و باید به این مسئله ورود کرد. همچنین ما معتقدیم در این بخش استنکاف از قانون شده است.

کوچکی نژاد با بیان این که تخلفات عمده‌ای در این بخش صورت گرفته است، تاکید کرد : به عنوان مثال یک بار به دهیاری از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده یک میلیون و یکبار ۵ میلیون تومان تخصیص داده می شود و یا اینکه یک بار به شهرداری از محل این منابع ۱۰۰ میلیون تومان و یک بار هم بیست میلیون تومان ارائه می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در تخصیص این منابع متاسفانه رانت وجود دارد، اظهار داشت: به دلیل اینکه منابع مالیات بر ارزش افزوده منابع نقدی است یکسری انحراف در آن وجود دارد که باید جلوی آن گرفته شود.

ماده ۲۳۴ آیین نامه چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.