قطعی آب شرب روستاهای شالده و برزوهندان شهرستان شفت برطرف شد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ مدیر امور آبفای شفت با اشاره به اینکه آب شرب این 2 روستا از مجتمع آبرسانی تَکرم تامین می شود، گفت: با نصب و راه اندازی یک دستگاه پمپ به قدرت 22 کیلووات در این مجتمع آبرسانی، آب شرب روستاهای شالده و برزوهندان وصل شد.

علی دادرس افزود: 600 میلیون ریال برای انجام این عملیات هزینه شد.

وی تصریح کرد: مجتمع آبرسانی تکرم آب آشامیدنی 800 مشترک 7 روستای شهرستان شفت را تامین می کند.