اینفوگرافی/شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱

گیل خبر/ به گزارش اعتماد آنلاین،چندین موسسه بین‌المللی براساس شاخص‌های رفاه، آسودگی ذهنی، احساسات مردم کشورها، کیفیت زندگی، میزان لبخند زدن طی روز، میزان عصبانیت، رشد اقتصادی کشورها، امید به زندگی و... شاخصی به نام «شادی» درست کرده و کشورها را براساس میزان شادی رتبه‌بندی کرده‌اند. ایران با ناشادترین کشور جهان تنها ۳۱ رتبه اختلاف دارد!