جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد خواستار نظارت مسئولان بر شهریه‌های این دانشگاه شدند و تاکید کردند که دانشگاه آزاد به یکباره در اواسط ترم تا ۷۷ درصد افزایش شهریه داشته است، اما سخنگوی دانشگاه آزاد تاکید کرد که افزایش شهریه‌ این دانشگاه متعارف است و سقف آن را وزارت علوم مشخص می‌کند.

گیل خبر/ به گزارش فارس: جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد خواستار نظارت مسئولان بر شهریه‌های این دانشگاه شدند و تاکید کردند که دانشگاه آزاد به یکباره در اواسط ترم تا ۷۷ درصد افزایش شهریه داشته است، اما سخنگوی دانشگاه آزاد تاکید کرد که افزایش شهریه‌ این دانشگاه متعارف است و سقف آن را وزارت علوم مشخص می‌کند.

احمد حیدری سخنگوی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه شهریه این دانشگاه هر ساله رشد متعارفی دارد، گفت: هر سال ۲۰ تا ۲۵ درصد حقوق کارمندان دانشگاه آزاد بر اساس مصوبه دولت افزایش می‌یابد و بر همین اساس با توجه به اینکه این دانشگاه ۶۰ هزار عضو هیئت علمی و کارمند دارد و باید هزینه‌های جاری را هم پرداخت کند، افزایش شهریه دارد.

وی با تاکید بر اینکه تمام درآمد دانشگاه آزاد از راه شهریه است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور به طور متوسط هر سال این دانشگاه ۲۰ درصد افزایش شهریه دارد که این مقدار متعارف است.

حیدری همچنین تاکید کرد که سقف افزایش شهریه دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم تعیین می‌شود.

سخنگوی دانشگاه آزاد همچنین خاطرنشان کرد که اگر موردی خلاف افزایش به طور متوسط ۲۰ درصدی در این دانشگاه هست، اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد.