کتاب بخوانیم؛ (قسمت دوم)
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ چاپ

گیل خبر/ قسمت دوم کتاب بخوانیم؛

کتاب: ملت عشق

نویسنده: الیف شافاک 

گوینده:مهرو صفرنژاد

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه‌ای گیل‌خبر