مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت: اجرای پروژه های فاضلاب، ساماندهی، بهسازی و رفع آلودگی رودخانه های گوهررود و زرجوب شهر رشت از اولویت های این شرکت است.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیلان؛ سید محسن حسینی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است، افزود: در سال های 94 و 95 اعتباری معادل 300 میلیارد ریال در قالب طرح های انتقال فاضلاب به تصفیه خانه فخب، تصفیه فاضلاب ورودی به زهکش C1 ، احداث مدول دوم مسکن مهر، احداث تصفیه خانه شهرصنعتی رشت و احداث یک واحد تصفیه خانه محلی در کوی امام رضا (ع) به شرکت آبفای گیلان ابلاغ شد.

وی گفت: همچنین 100 میلیارد ریال اعتبار در سال 1398 برای تصفیه خانه جنوبی فاضلاب واقع در سایت مسکن مهر رشت به این شرکت ابلاغ شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با تاکید بر اینکه مطابق اعتبارات ابلاغ شده اقدامات مناسبی برای نجات این دو رودخانه انجام شده است، افزود: به منظور جلوگیری از انتقال فاضلاب به زهکش C1 و رودخانه زرجوب و انتقال آن به تصفیه خانه فاضلاب اصلی شهر رشت؛ طرح تکمیل خط انتقال اصلی به تصفیه خانه فاضلاب در منطقه شرقی شامل رفع معارض و گابیون بندی حاشیه رودخانه، لوله گذاری خط انتقال 1200 میلی متری با لوله های فایبرگلاس GRP و اجرای شبکه جمع آوری آب های سطحی کوچه فکوری تا تیر ماه سال 97 اجرا شد.

حسینی تصریح کرد: تکمیل خط اصلی ورودی به تلمبه خانه و اتصال شبکه فاضلاب بلوار گیلان با لوله GRP به قطر 600 و 1400 میلی متر و اجرای خط جمع کننده فاضلاب منتهی به کانال زهکش C1 با لوله GRP به قطر 600 و 800 میلی متر نیز طی این مدت اجرا شد.

وی گفت: با اجرای این طرح ها امکان انتقال فاضلاب همه مناطق شرقی به تصفیه خانه فراهم و از ورود فاضلاب منطقه گلسار که به کانال انتهایی G5 و رودخانه زرجوب ریخته می شد، جلوگیری بعمل آمد.

وی با بیان اینکه در قسمت غربی شهر رشت، منطقه باقرالعلوم واقع در بلوار افتخاری با جمعیتی مشتمل بر 1200 خانوار فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب بود و دفع فاضلاب از طریق ایجاد چاه های جذبی و انتقال سرریز فاضلاب به تالاب عینک صورت می گرفت، گفت: این امر علاوه بر انتشار بوی نامطبوع موجب بروز بیماری های عفونی و نارضایتی ساکنان منطقه شده بود که در این راستا طرح ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب 500 فقره انشعاب در سال 95 تهیه شد.

حسینی افزود: این طرح شامل اجرای 5087 متر لوله گذاری به اقطار 200 الی 315 میلی متر با لوله پلی اتیلن دو جداره بود که بطور کامل اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آبفای گیلان با اشاره به اینکه ساکنان منطقه نخودچر نیز به دلیل فقدان سیستم جمع آوری فاضلاب با مشکلات متعدد زیست محیطی و بهداشتی روبرو بودند، اظهار داشت: برای رفع این مشکل نیز پروژه جمع آوری و انتقال فاضلاب این منطقه به ایستگاه پمپاژ PSW و در نهایت به تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت شامل لوله گذاری بطول 4200 متر به اقطار 200 الی 500 میلی متر با لوله پلی اتیلن فاضلابی اجرا شد.

حسینی تصریح کرد: با اجرای این پروژه اکثر ورودی های فاضلاب منتهی به قسمت غربی تالاب عینک مسدود شد که عملیات تکمیل تاسیسات فاضلاب این منطقه از محل طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب رشت در دست اقدام است.

وی همچنین افزود: تکمیل خطوط جمع آوری فاضلاب منطقه رشتیان شامل لوله گذاری بطول 490 متر به قطر 800 میلی متر با لوله فایبرگلاس فاضلابی با هدف اتصال شبکه فاضلاب رشتیان به ایستگاه پمپاژ PSN در ابتدای سال 96 تهیه و اجرا شد.

وی گفت: با اجرای این طرح از ورود فاضلاب به کانال انتهایی خیابان گلزاران (منتهی به رودخانه گوهررود) جلوگیری بعمل آمد.

حسینی با بیان اینکه پروژه هدایت فاضلاب منطقه سیاه اسطلخ با هدف جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه گوهررود واقع در پل سیاه اسطلخ و انتقال فاضلاب به ایستگاه پمپاژ PSN و تصفیه خانه فاضلاب رشت اجرا و در آبان سال 96 وارد مدار بهره برداری شد، افزود: در این پروژه 1500 متر لوله گذاری به اقطار 500 و 600 میلی متری با لوله فایبرگلاس فاضلابی اجرا شد و هم اکنون سه خروجی ضلع جنوبی پل سیاه اسطلخ با اتصال به ایستگاه پمپاژ فلکه جهاد (PSN) به تصفیه خانه فاضلاب جهت تصفیه منتقل می شود. همچنین تکمیل تاسیسات فاضلاب این منطقه و ضلع شمالی پل سیاه اسطلخ از محل طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب رشت در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت آبفای گیلان به اجرای طرح اضطراری انتقال فاضلاب بلوار توحید با هدف جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه زرجوب در محل پل توحید و انتقال آن به تصفیه خانه فاضلاب رشت اشاره کرد و گفت: این پروژه شامل 250 متر لوله گذاری به قطر 315 میلی متر با لوله فایبرگلاس فاضلابی به همراه احداث خرپای فلزی روی رودخانه می باشد.

حسینی افزود: مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر رشت نیز با هدف تصفیه فاضلاب منطقه جنوبی این شهر و همچنین خودِ مسکن مهر با ظرفیت 12500 مترمکعب در شبانه روز دارای 60 درصد پیشرفت کار است.

وی با اشاره به اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر رشت، گفت: محدوده اصلی مسکن مهر شامل 12.5 کیلومتر شبکه فاضلاب به اقطار 200 الی 700 میلی متر با لوله پلی اتیلن و فایبرگلاس فاضلابی می باشد که تاکنون 8000 متر لوله فایبرگلاس و 1200 متر از مسیر خط انتقال تحت فشار حد فاصل ایستگاه پمپاژ مسکن مهر و تصفیه خانه جنوبی شهر رشت اجرا شده است.

وی افزود: عملیات لوله گذاری فاضلاب خط A و خط B در دست اقدام است و فاز 2 مسکن مهر به اتمام رسیده است.

حسینی از ارسال طرح و برآورد پروژه تصفیه خانه کوی امام رضا (ع) به شرکت مهندسی آبفای کشور جهت دریافت تاییدیه خبر داد و گفت: طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی رشت از تعهدات شرکت آب و فاضلاب خارج شده و تخصیص مربوطه به سایر طرح ها منتقل شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای گیلان به برنامه های کوتاه مدت این شرکت در طرح فاضلاب شهر رشت برای آینده نزدیک اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه شبکه فاضلاب غربی شهر رشت در منطقه نخودچر، احمد گوراب و ... ، نصب انشعاب فاضلاب در مناطق متصل به تصفیه خانه فاضلاب رشت مانند بلوار گیلان، نخودچر، رشتیان، بلوار قلی پور، تکمیل شبکه فاضلاب قسمت شرقی رشت شامل بلوار دیلمان، بلوار کاکتوس، کوی سحرخیز و پستک، تکمیل و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه مسکن مهر، تکمیل خطوط انتقال جنوبی رشت منتهی به تصفیه خانه جنوبی، تکمیل خط انتقال تحت فشار مسکن مهر، طراحی و جمع آوری شبکه فاضلاب فاز دوم مسکن مهر و تکمیل و بهسازی تصفیه خانه اصلی فاضلاب شهر رشت از مهم ترین این برنامه هاست.

حسینی تصریح کرد: از مجموع اقدامات انجام شده که مشروح آن توضیح داده شده است، بیش از 20 هزار مترمکعب در شبانه روز به ظرفیت فاضلاب ورودی به تصفیه خانه بزرگ فاضلاب شهر رشت افزوده شده است.