کتاب بخوانیم؛ (قسمت اول)
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ چاپ

گیل خبر/ قسمت اول کتاب بخوانیم:

کتاب: مثل خون در رگ‌های من
(نامه‌های احمد شاملو به آیدا)

گوینده:مهرو صفرنژاد

کاری از گروه چند رسانه ای گیل خبر