شرکت آب منطقه ای گیلان درباره بارش باران و سیلابی شدن رودخانه های استان هشدار داد.

گیل خبر/ با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی استان گیلان مبنی بر فعالیت سامانه بارشی در سطح استان گیلان از روز سه شنبه 25 آبان لغایت چهارشنبه 26 آبانماه و احتمال سیلابی شدن رودخانه های استان، از شهروندان و هموطنان ارجمندمان درخواست می شود برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار از تردد و استقرار در حریم رودخانه ها، تأسیسات آبی و کانال های آبرسانی خودداری کنند.