رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در زمینه وضعیت ارزی در آینده، سناریوهای مختلف را مورد توجه قرار دادیم، گفت: در حال حاضر بسته‌ای آماده کرده‌ایم و شرایط مختلف و پیش بینی‌های لازم برای آن صورت گرفته و بر اساس تصمیم ارزی دولت آن را اجرا خواهیم کرد، البته بنا داریم تا آخر سال ارز دارو ترجیحی پرداخت شود و برنامه‌ریزی و اجرا بر این اساس است.

گیل خبر/ به گزارش ایسنا، دکتر بهرام دارایی در نشست کمیته دارو و غذا  کمیسیون بهداشت مجلس درمورد وضعیت دارو و ارز ترجیحی، گفت: در جریان وضعیت دارو و تولیدکنندگان قرار داریم و وضعیت و مراحل تولید و مواد اولیه دارو تا زمانی که به دست مردم برسد، رصد می‌شود.

وی افزود: در زمینه وضعیت ارزی در آینده سناریوهای مختلف را مورد توجه قرار دادیم و بحث های علمی و فنی فشرده‌ای را با کمک تصمیم گیران، متخصصان دانشگاهی و صنعت دنبال می‌کنیم، در حال حاضر بسته‌ای آماده کرده ایم  و  شرایط مختلف و پیش بینی های لازم برای آن صورت گرفته و بر اساس تصمیم ارزی دولت آن را اجرا خواهیم کرد، البته بنا داریم تا آخر سال ارز دارو ترجیحی پرداخت شود و برنامه‌ریزی و اجرا بر این اساس است.

وی ادامه داد: با توجه به نیازهای موجود و پیش بینی آینده، مقدار ارز بیشتری در حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیز بیمارستان‌های جدید و افزایش تخت جدید نیاز است و در این رابطه برآورد لازم به دولت اعلام شده و  تصمیم گیری در این رابطه بر عهده مجلس و دولت است.

رییس سازمان غذا و دارو در مورد داروهای مقابله با کرونا گفت: موجودی در حال حاضر برای دو یا سه قلم داروهای مقابله با کرونا قابل قبول است اما در مواجهه با پیک احتمالی ششم باید تمهیدات جدی‌تری داشته باشیم.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی در مورد آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها گفت: برخی اقدامات باعث ایجاد شکاف در جامعه داروسازی شده و میان جوانان و پیشکسوتان فاصله افتاده است. رشته داروسازی از سخت‌ترین رشته‌های گروه پزشکی است و جوانان فارغ التحصیل داروسازی باید برای اشتغال در حوزه‌های متنوع و تاثیرگذار حوزه سلامت امیدوار باشند و زیبنده نیست فارغ‌التحصیلان داروسازی به دلیل نبود زمینه اشتغال به فکر مهاجرت باشند.

دارایی تصریح کرد:  نیاز است این آیین‌نامه با حضور خبرگان، ذینفعان و مسئولان مرتبط مورد بازبینی قرار گیرد و در هفته آتی کارگروه مشورتی برای این موضوع تشکیل خواهد شد. آیین‌نامه باید به گونه‌ای تعدیل شود که حداکثر رضایت‌مندی را ایجاد و منافع نهایی جامعه داروسازی و مردم را تامین کند.