رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: موقعی که تصادفی رخ می‌دهد افسر پلیس با استعلام‌هایی که از این سیستم هوشمند می‌گیرد همه اطلاعات مربوط به راننده و خودرو را دریافت می‌کند و می‌تواند متوجه این نکته بشود که آیا خسارتی که به خودرو وارد شده مربوط به همین تصادف بوده یا خیر. با این امکان از سوء استفاده افراد متخلف برای دریافت حق بیمه هم جلوگیری می‌شود.

گیل خبر/ به نقل از میزان،احسان مومنی رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ درباره تاثیر امکانات و نرم افزار‌های هوشمند بر نحوه عمل پلیس در شناسایی عوامل تصادف به  گفت: شناسایی و تعیین علت وقوع یک تصادف ارتباط چندانی با هوشمند شدن سیستم ترسیم کروکی‌ها یا دیگر امکانات هوشمندی که در اختیار پلیس قرار گرفته ندارد. در مساله شناسایی علت وقوع یک تصادف این کارشناس پلیس راهور است که باید عوامل منجر به حادثه رانندگی را مشخص کند. آن افسر پلیسی که کارشناس تصادفات محسوب می‌شود علت روی دادن تصادف رانندگی را بررسی و مشخص می‌کند و بر اساس تشخیصی که در این زمینه دارد و اینکه چه کسی مقصر رخ دادن این تصادف است اطلاعات را وارد سیستم می‌کند. این افسر کارشناس بعد از بررسی و تشخیص علت بروز حادثه و وارد کردن اطلاعات به سیستم شکل کروکی تصادف را هم به شکل طراحی شده و سیستمی ترسیم می‌کند و بعد تحویل بیمه و دیگر مراکز مرتبط می‌دهد.

وی درمورد نقش و تاثیر هوشمندسازی سیستم تصادفات پلیس راهور بر چگونگی شناسایی تصادفات ساختگی گفت: مساله هوشمندسازی سیستم‌های پلیس راهور در موضوع شناسایی تصادفات ساختگی نقش بسیار زیادی خواهد داشت. نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که برای تشخیص ساختگی بودن یک تصادف افسر پلیس راهور استعلام می‌گیرد تا معلوم شود در گذشته چه نوع استفاده‌هایی از خدمات بیمه صورت گرفته و اینکه آیا فرد از بیمه استفاده کرده یا خودرو؟ بنابراین کارشناسان پلیس راهور هنگام بروز حادثه‌ی رانندگی هم درباره فرد راننده و هم خود خودرو استعلام‌های مورد نیاز را می‌گیرند و همین باعث می‌شود تا در زمینه تشخیص صحنه سازی‌ها در تصادفات وضع مطلوبی را شاهد باشیم. قدر مسلم این است که هوشمند شدن سیستم تصادفات پلیس راهور باعث خواهد شد تا تصادفات ساختگی به شکل بهتری مورد شناسایی قرار بگیرند و با کاهش قابل توجهی همراه بشوند.

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ درباره سازوکار تشخیص تصادفات ساختگی اذعان داشت: کارشناس راهور از طریق همین سیستم هوشمند تصادفات برای این کار وارد عمل می‌شود. درواقع موقعی که تصادفی رخ می‌دهد افسر پلیس با استعلام‌هایی که از این سیستم هوشمند می‌گیرد همه اطلاعات مربوط به فرد راننده و خودرو را دریافت می‌کند و می‌تواند متوجه این نکته بشود که آیا خسارتی که به خودرو وارد شده مربوط به همین تصادف بوده یا خیر. با این امکان از سوء استفاده افراد متخلف برای دریافت حق بیمه هم جلوگیری می‌شود.

مومنی در واکنش به اینکه تغییر ندادن صحنه تصادف مشکلاتی را برای رفت و آمد‌ها و وضع ترافیک ایجاد می‌کند گفت: در تصادفات خسارتی بر طبق آنچه در آیین نامه آمده رانندگان مکلف هستند وسیله نقلیه را به محل امنی در منتهی الیه سمت راست مسیر منتقل کنند. در تصادفات جرحی و منجر به فوت رانندگان نباید صحنه تصادف را تغییر بدهند. صحنه تصادف باید دست نخورده باقی بماند تا افسر پلیس خود را به محل حادثه برساند و به بررسی علت‌های بروز تصادف بپردازد.

وی افزود: اما درباره انتقال خودرو به منتهی الیه سمت راست در تصادفات خسارتی قانون چنین چیزی را وضع کرده است. البته در این نوع تصادفات رانندگان برای اینکه شبهه‌ای پیش نیاید و اگر فکر می‌کنند ممکن است حقی از آن‌ها پایمال شود می‌توانند سریع از خودرو پیاده شوند و از صحنه تصادف عکس بگیرند و بعد خودرو‌ها را به سمت راست جاده هدایت کنند. زمانی که افسر پلیس راهور به محل حادثه آمد این رانندگان می‌توانند عکس و فیلمی که از صحنه تصادف گرفته اند را به او نشان بدهند. افسر پلیس هم این عکس‌ها و تصاویر را بررسی می‌کند و نظریه اش را ارائه خواهد داد.