گیل خبر/ در انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی استان گیلان که در روز چهارشنبه با حضور استاندار گیلان برگزار شد، جعفر قاسمی عضو سه دوره شورای شهر چابکسر شهرستان رودسر توانست به همراه نمایندگانی از رشت و تالش، به عنوان یکی از سه نماینده گیلان به شورای عالی استان‌ها راه یابد.

گفتنی است این برای نخستین بار است که عضوی از اعضای شورای شهرستان رودسر در شورای عالی استان‌ها حضور می‌یابد.

شایان ذکر است که شورای عالی استان‌ها، بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند.