گیل خبر/  یادواره هنری شهید سید اسماعیل سیرت نیا امورز سه شنبه 18 آبان در پیاده راه شهدای ذهاب(میدان شهرداری رشت) برگزار شد.