پسماند موضوعی حساس و قابل پیگیری برای دولت و استاندار گیلان

چهارمین جلسه کارگروه پسماند شهرستان رودبار با حضور مهندس عباسقلی زاده فرماندار شهرستان رودبار ، معاونین؛ بخشداران ؛شهرداران و اعضای کارگروه درفرمانداری این شهرستان برگزار شد .

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان دراین جلسه ابتدا دکترخیزاده معاون عمرانی مواردی از مشکلات پسماند را یادآوری نمود .

سپس علی فرهی تکرمی رئیس اداره محیط زیست رودبار گزارشی از موصوبات کارگروه گذشته ، عملکرد اعضا کارگروه همچنین پسماند روستایی و نحوه عملکرد دهیاران در این خصوص ارایه کرد. درادامه فرماندار شهرستان با بیان اینکه موضوع پسماند ، موضوعی حساس و قابل پیگیری برای دولت واستاندار محترم میباشد و ایشان موضوع پسماند را اولویت اول استان عنوان کردند ازشهرداران و بخشداران خواست موضوع پسماند راباجدیت بیشتر وبه طور مستمر پیگیری نمایند و بحث آموزش وتفکیک از مبدا را سرلوحه کارشان قرار دهندتا زباله کمتری تولید شود .وی به ادارات دستور داد در مورد مرکز پردازش اهتمام ویژه داشته و گزارش کار را سریعا به فرمانداری ارسال کنند.
فرماندار رودبار بابیان اینکه میتوان از زباله تر برای کوداستفاده کرد ازبهداشت این شهرستان خواست نسبت به پسماندهای پزشکی حساس بوده تا به سلامت مردم لطمه واردنشود از دامپژشکی خواست باهمکاری شهرداران نسبت به جمع آوری سگهای بلاصاحب اقدام نمایند .وی همچنین از منابع طبیعی وصنعت معدن نیز در خواست نمود درموردجایگاه طرح تجمیع زباله شهرستان گزارشی ارائه نمایند .

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code