گیل خبر/ دفتر سازمان دیدبان شفافیت و عدالت گیلان طی نامه‌ای اعتراض خود را به؛ بکارگیری های غیر قانونی مسئولین دولت دوازدهم در استانداری گیلان که در آستانه اتمام فعالیت خود هستند ابلاغ کرد

این نامه در تصویر زیر قابل مشاهده است: