کاظم دلخوش در پاسخ به این سوال که آیا طرح اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان طرح خود نمایندگان است گفت: مسلما نمایندگان موافق و مدافع این طرح با بیرون از مجلس مشورت هایی را داشته اند، این طرح برای مجلس نیست و نمایندگان با خارج از مجلس مشورت هایی داشته اند.

گیل خبر/ به نقل از ایرنا ؛ سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه سرا و عضو کمیسیون حقوقی در رابطه با "طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان" گفت: نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس وجود دارد و نیازی به طرح جدید و یا اصلاحیه ندارد، معاونت نظارت بر رفتار نمایندگان این مسئولیت را به عهده دارد منتها گاهی نمایندگان هوس می کنند مسائلی را در مجلس به جریان بیندازند که هیچ ضرورتی ندارد، در شرایط حاضر که مردم درگیر مشکلات اقتصادی و گرفتاریهای زندگی خود هستند، رسیدگی به چنین طرحی الزامی ندارد.

او ادامه داد: در کشور قانون کم نداریم ولی ممکن است از نظر آئین نامه شبهاتی وجود داشته باشد. طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان طرح پخته ای نبود، به همین علت نمایندگان طرح را نپذیرفتند و به آن رای ندادند. حرف نمایندگان این است که ما نظارت بر رفتار نمایندگان را داریم و طبق اصول قانون اساسی نمیتوان نماینده را محدود کرد. همچنین نمایندگان معتقدند در شرایط فعلی که مردم گرفتار موضوعات معیشتی هستند نباید به حاشیه برویم و افکار عمومی را به سمتی هدایت کنیم که مورد علاقه یک بخش کوچکی از جامعه است. 

نماینده مردم صومعه سرا با تاکید بر اینکه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ضرورتی ندارد گفت:  مردم امروز به نظارت بر رفتار نمایندگان بیشتر نیاز دارند یا حل مشکلات اقتصادی توسط دولت و مجلس؟ عده ای از طرح شفافیت و اصلاح قانون نظارت سو استفاده میکنند و قصد شان گمراهی مردم از مشکلات است وگرنه در شرایط فعلی بیشترین توجه باید از طریق مجلس و دولت به مشکلات اقتصادی و معیشتی معطوف شود. 

او در پاسخ به این سوال که آیا طرح اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان طرح خود نمایندگان است مطرح کرد: مسلما نمایندگان موافق و مدافع این طرح با بیرون از مجلس مشورت هایی را داشته اند، این طرح برای مجلس نیست و نمایندگان با خارج از مجلس مشورت هایی داشته اند. 

کاظم دلخوش در پاسخ به این سوال که یعنی این طرح به مجلس سفارش شده است؟ گفت: بله 

نماینده مردم صومعه سرا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آنکه "چرا تحقیق تفحص ها در مجلس منجر به نتیجه نمیشود؟ بیان کرد: این تحقیق تفحص ها جز هزینه سازی چیزی ندارد، اصلا اعتقادی به این تحقیق و تفحص ها ندارم، هرچه تعداد تحقیق و تفحص بیشتر باشد، میشود مصداق ضرب المثل" آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیچی". در مجلس دهم بیش از صد تحقیق و تفحص به جریان افتاد، از این تعداد شاید سی مورد آن مورد بررسی قرار گرفت، و ازبین  سی مورد شاید ۵ مورد آن هم منجر به نتیجه نشد. نمایندگان در میانه راه تحقیق تفحص ها را رها میکنند و سرد می شوند. رسیدگی به تحقیق تفحص ها آنقدر زمان بر است که نمایندگان اصولا غافل می شوند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code