دادستان رودبار با اشاره به ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس و ارتشا شهردار سابق رستم آباد، گفت: تاکنون چهار نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده اند.

گیل خبر/ به نقل از مهر؛ اسماعیل رستمی دبا اشاره به جزئیات پرونده اختلاس و ارتشا شهردار سابق رستم آباد، اظهار کرد: در رابطه با این پرونده تاکنون چهار نفر بازداشت شده که یک نفر پیمانکار است.

دادستان رودبار افزود: در حال حاضر این افراد به قرار وثیقه آزاد شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.

وی با بیان اینکه شهردار سابق رستم آباد هنوز در بازداشت است، گفت: مجموعه قضائی شهرستان به شدت روی این پرونده متمرکز بوده و موارد را جز به جز مورد بررسی قرار می‌دهند.

رستمی با تاکید بر اینکه پرونده شهرداری رستم آباد در مرحله تحقیقات است، تصریح کرد: دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد به ویژه تخلفات اداری و مسئولان هیچ گونه مماشاتی نخواهد کرد و با تمام جدیت موضوعات را موشکافی می‌کند.

وی اضافه کرد: میزان اختلاس صورت گرفته در این پرونده مشخص نیست اما آن چیزی که از شواهد می‌توان فهمید این بوده که بسیار قابل توجه است.

دادستان رودبار با اشاره به شائبه‌های دخیل بودن اعضای شورای اسلامی شهر رستم آباد در این پرونده، گفت: در خصوص دخالت اعضای شورای اسلامی شهر رستم آباد در این پرونده هنوز چیزی مشخص نیست و تا اتمام تحقیقات نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر کرد.