هیات رییسه انجمن اسلامی معلمان استان گیلان با دکتر احمد دنیا مالی نماینده مردم شریف بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

گیل خبر/ در این جلسه ضرورت انتخاب هرچه سریعتر وزیری کاردان و در شان آموزش وپرورش از سوی دولت سیزدهم تاکید گردید . همچنین چگونگی رتبه بندی معلمان ، وضعیت روند آموزشی و اداری آموزش و پرورش استان گیلان بویژه در دوران کرونا ، همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی و ضرورت ایجاد سازمان نظام معلمی برای پیگیری امورات و مطالبات فرهنگیان از نکات موردبحث در این نشست بود .

طی مصوبه هیات رییسه انجمن اسلامی معلمان استان گیلان به منظور مطالبه حقوق فرهنگیان و تبادل نظر پیرامون مسایل آموزش وپرورش طی برنامه تنظیم شده با نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نشست برگزار می گردد.