گیل خبر/ به نقل فارس، سخنگوی آموزش وپرورش گفت: بازگشایی مدارس ارتباطی به رنگ‎بندی شهرها ندارد. مدارسِ دارای کمتر از ۳۰۰ دانش ‎آموز، در نیمه اول آبان و مدارسِ دارای بیش از ۳۰۰ دانش آموز از نیمه دوم آبان بازگشایی خواهند شد.

فاصله دانش آموزان در کلاس‌ها حداقل ۱.۵ متر خواهد بود. مدیران مدارس می‌توانند کلاس‌ها را به ۲ یا ۳ کلاس ۱۰ تا ۱۵ نفره تقسیم کنند. دانش آموزان دو یا سه روز در هفته در مدرسه حاضر خواهند شد و بقیه روزها را به آموزش مجازی خواهند پرداخت.