مژگان شفاعتی؛
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ چاپ

گیل خبر/ مژگان شفاعتی

این روزها مردم کشورمان و حتی استان گیلان روزهای سختی را می گذرانند.

روزگار به سختی گذراندن مردم این مرز و بوم ناشی از تحریم و تورم نیست. این روزها و لحظاتِ سخت گذرانی، ناشی از بی تدبیری مسوولانی است که گویا هیچوقت قرار نیست دوره مدیریت ناکارآمد و بی تدبیر شان به اتمام برسد.

مدیران انتصابی و گزینشی که بنا به منافع احزاب و" اشخاص مشخص" و با توجه به خدمات ارزشمندشان،" البته صرفا برای همان حزب، نه عامه مردم" بر مسند می نشینند و در طی دوران مدیریت خود، تنها مجری اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده همان هایی بوده و هستند که خواسته اند و توانسته اند این اقدام را رقم بزنند.

و با هر چرخش این گردونه خوش شانس، برنده و برندگان قرعه کشی انتصاب مدیران سفارشی و گزینشی، صورت گرفته است.

سال هاست که استان گیلان به جز در مواردی اندک و انگشت شمار، مدیری لایق و توانمند بر اساس تخصص و تعهد به خود ندیده است و با ریشه یابی انتصاب و انتخاب مدیران به افرادی می توان رسید که اگر چه در شعار عرق بومی ، محلی و استانی داشته ولی در عمل با شعارهای عامه پسند، راه را برای خود و اهدافشان باز کرده و می کنند.

مشکلات ایجاد شده فراوان توسط این افراد به ویژه در استان گیلان در ابعاد مختلف تنها گریبانگیر مردم بوده و هست.

تعدادی از مدیران ناکارآمد و بی تدبیر این استان در گذر زمان؛ نه تنها برای آسیب هایی که به استان و مردم وارد کرده اند، بازخواست نشده اند، بلکه هربار با حربه ای جدیدتر، در پست های متعدد به فعالیت خود ادامه داده و می دهند.

مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ... از بارزترین مشکلاتی است که این افراد بر پیکره گیلان وارد کرده و با گذر سالهای متمادی اثرات آن از روح و جسم مردم این استان برطرف نشده و نخواهد شد.

براستی ساماندهی مشکلات زباله سراوان و درد و رنج جسمی و روحی مردم آن، با اعتبارات اختصاص داده شده طی 30 سال قابل برطرف شدن نبود یا نیست؟!

اعتبارات اختصاص داده شده برای ساماندهی رودخانه های گوهر رود و زرجوب شهر رشت در طی همه این سال ها چه شد؟!

بسیاری از اعتبارات اختصاص داده شده برای این استان برای پروژه مذکور صرف نشده و گواه این ادعا همان است که مردم می بینند.اگر اعتبار اختصاص داده شده طی همه این سالها برای رودخانه زرجوب و گوهر رورد صرف شده، چرا هر روز بیشتر از گذشته، آلودگی های آن تمامی ندارد؟!

بنابراین "اعتبار" تنها راهکار اجرایی شدن پروژه در این استان نیست. این استان نیازمند مدیر و مدیرانی است که با تخصص و تعهد بتواند مشکلات را رفع کند.
مدیرانی که تنها "یدک کش" اسم و پُست مدیریت بوده و هستند، نمی توانند حتی با اعتبارات کلان و میلیاردی راهی از پیش ببرند.

و بیشتر از این افراد، آنهایی که در انتصاب و انتخاب اینگونه مدیران در استان، از هیچ تلاشی دریغ نکرده و نخواهند کرد، مقصر بوده و هستند.

همان هایی که وامدار احزاب و افراد متعدد بوده و برای اثبات خود و به رسم قدردانی و سپاسگزاری، اقداماتی را انجام می دهند که دودش در چشم مردم می رود و کباب لذیذش نوش جان خودشان و هم گروهی هایشان شده و می شود.

آنچه که در واقعیت گیلان می بینیم این است که در کوتاه مدت، قرعه کشی انتصاب مدیران سفارشی و گزینشی آغاز می شود. شانس خود را امتحان نمی کنید؟!