گیل خبر/ ۲۳مهر ماه پویش ناجی فک کاسپین با هدف حفظ این گونه ارزشمند دریای کاسپین توسط دو تن از اعضای موسسه سرزمین ایده آل ما استارت خورد .نوید بنی اسدی و همسر ایشان سعیده جعفری از دوچرخه سواران سایکل توریست با بدرقه اعضای موسسه و همچنین دکتر رضویان رییس کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت در جهت همراهی با این پویش حرکت خود را از رشت آغاز و به دیدار قهرمان های کشتی ایران رفتند تا لوح تقدیری نیز از طرف موسسه به کشتی گیران عزیز اهدا کنند.در ادامه این برنامه اعضای موسسه به جمع آوری ته سیگارهای پارک پرداختند.