نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام با اشاره به اینکه متاسفانه درمیان وزیران و هیات دولت فردی از گیلان نداریم بیان کرد: انتظار مردم ما این است استاندار گیلان باید فردی بومی باشد.

گیل خبر/ به نقل از ایسنا: محمد رضا احمدی سنگری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم ولایت مدار استان گیلان در طول دوران ثابت کردند پای ولایت و انقلاب و شهدا هستند دولت مردان باید توجه ویژه به گیلان داشته باشند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به مردم گیلان در حمایت از دولت آقای رئیسی، شعار هر خانه یک ستاد را محقق کردند و در پیروزی و انتخاب دولت مردمی سهم بسزایی داشتند افزود: مردم  گیلان انتظار بجا و به حقی دارند و خواستار استانداری بومی، انقلابی، جهادی، فساد ستیز و دارای سوابق روشن مدیریتی هستند.

نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام خاطرنشان کرد:  انتظار ما از دولت مردان این است برای گیلان استانداری بومی و آگاه به مشکلات مردم گیلان انتخاب شود تا امید مردم این استان پس از انتخاب رئیس جمهور دوچندان شود.

احمدی سنگری  با اشاره به اینکه متاسفانه درمیان وزیران و هیات دولت فردی از گیلان نداریم، تصریح کرد: انتظار مردم  ما این است استاندار گیلان باید فردی بومی باشد،انتخاب استاندارغیربومی بی احترامی به گیلانیان است.

احمدی سنگری با اشاره به نیروی های انسانی توانمند و دارای سابقه روشن مدیریتی در گیلان یادآور شد: از دولت خواستاریم  در انتخاب روسای سازمان ها و معاونین وزارت خانه ها از نیروی گیلانی بهره مند شود تا انتظار مردم گیلان در کرسی های مدیریتی کشور و رفع محرومیت زدایی برآورده شود. 

احمدی سنگری با بیان اینکه انتخاب استاندار بومی و غیر بومی قطعا تاثیرات بسزای خاص خود را روی استان دارد، بیان کرد : استاندار بومی توانایی کمک های قابل توجهی در راستای پیشرفت اساسی و آبادانی گیلان خواهد داشت زیرا به دغدغه ها و مشکلات شهرستانهای استان آشنایی و اشراف بیشتری دارد. از سوی دیگر زمان قابل توجهی می طلبد تا استاندار غیربومی بخواهد از نظر سیاسی، اقتصادی،کشاورزی، اجتماعی و عمرانی شناخت و تسلط بر اوضاع و احوال  پیدا کند و با توجه به مشکلات عدیده و عقب‌ماندگی هایی که در ارتباط با چند سال گذشته برای استان  گیلان رقم خورده است، فرصت ذیق و شرایط خاص تر از هر زمانی است.