به بهانه خبر جعلی انتخاب استاندار گیلان؛
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ چاپ

طی چند روز گذشته خبر نادرستی در فضای مجازی و رسانه ای گیلان منتشر شد که بیشتر به شوخی و طنز تلخ شباهت داشت و خبر انتصاب یک عضو شورای روستا را بعنوان استاندار جدید گیلان می داد.

گیل خبر/ کش و قوس و طولانی شدن انتخاب استاندار جدید در گیلان و اختلاف نظر گروههای سیاسی و محافل تاثیر گذار طی ماه گذشته موجب شده تا تعداد زیادی از افراد بدون رزومه و کارنامه اجرایی مشخص به خود جرات دهند تا مدعی و کاندیدای پست استانداری گیلان شوند.

به واقع اختلاف سیاسیون حامی دولت در گیلان و معرفی گزینه های متعدد به وزارت کشور از یک سو و طولانی شدن این انتصاب توسط وزارت کشور از سویی دیگر موجب گردیده تا از سویی شاهد فضای بی تفاوتی در انجام وظایف محوله دربین مدیران بجامانده از دولت قبل باشیم و از سویی دیگر نیز کار بجایی برسد تا عده ای از سر شیطنت و یا شوخی، فردی که عضویت در شورای یک روستا را در رزومه دارد بعنوان استاندار گیلان معرفی کنند و شان و جایگاه مدیریت ارشد استان را در بین عوام به تمسخر بگیرند.

با این اوصاف بیم این می رود که ادامه اختلافات سیاسیون کار را بجایی برساند که سیاست گزاران انتخاب استانداران، مدیران غیر بومی از همه جا مانده را بر مسند استانداری گیلان بنشانند، چنان که این امر در سنوات گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است.

باید ماند و نظاره گر بود که اینبار دولت با انتخاب مدیر ارشد خود دراین استان چه پیامی را برای توسعه و یا پسرفت بیشتر گیلان به مردم این دیار خواهد داشت.