رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، گفت: استان گیلان، بالاترین و استان سیستان و بلوچستان، کمترین درصد سالمندی را دارند.

گیل خبر/ به گزارش مهر، محسن شتی، با بیان اینکه در سال ۱۳۵۵، امید به زندگی در کشورمان بسیار پایین‌تر از اکنون بود، افزود: اکنون امید به زندگی در کشورمان بالای ۷۵ سال است در حالی که در آن زمان حدود ۵۰ سال بود.

وی اضافه کرد: از نظر خدمات بهداشتی و درمانی به سالمندان با آنچه که باید باشیم، فاصله داریم.

شتی ادامه داد: در دو سال گذشته برای ایجاد زیرساخت‌ها حدود ۷۰ طرح و برنامه را آغاز کردیم، اما سرعت سالمند شدن جمعیت، بسیار زیاد است و ما باید بسیار تلاش کنیم تا این زیرساخت‌ها را به جایی برسانیم تا به خدمت به سالمند، منجر شود.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت گفت: برای خدمات بهداشتی، درمانی و اقدامات حمایتی به بازنگری و حمایت جدی و تأمین منابع نیروی انسانی برای سالمندان نیازمند هستیم.

شتی افزود: دوره دستیاری طب سالمندی داشتیم که در چند دوره دانشجو گرفت، اما متأسفانه به عللی، متوقف شد؛ به شدت به این گروه نیاز داریم و تا کنون حدود ۲۴ نفر در این زمینه دوره دیدند، اما با این تعداد سالمند بیش از دو هزار متخصص سالمندی نیاز داریم.

وی گفت: ۱۰ درصد جمعیت سالمندی داریم که در برخی از شهرستان‌ها، ۵۰ تا ۶۰ درصد ضریب اشغال تخت بیمارستان‌ها برای همین ۱۰ درصد است.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت افزود: استان گیلان، بالاترین و استان سیستان و بلوچستان، کمترین درصد سالمندی را دارند.

شتی با بیان اینکه سالمندان باید شیوه زندگی سالم را آموزش ببینند، اضافه کرد: ۱۰۰ فیلم چهار تا پنج دقیقه‌ای از این محتواهای آموزشی را آماده کردیم.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت در ادامه این برنامه گفت: در وزارت بهداشت از دو سال گذشته که سند ملی سالمندان ابلاغ شد تقریباً تنها دستگاهی هستیم که عملیاتی کردن سند ملی سالمندان را انجام دادیم.

وی افزود: اگر سند ملی سالمندی در این سال‌ها عملیاتی شده بود بسیاری از مشکلات حل می‌شد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code