جعفر چیره دست
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱۶:۰۲ چاپ

گیل خبر/ جعفرچیره دست

بومی یا غیربومی؟
آزمون تجدیدی شهریور!

تقارن آغاز سال تحصیلی جدید و مسئله انتخاب استاندار برای استان گیلان، یادآور خاطرات همکلاس هایی است که علیرغم تجدیدی در شهریور و اعلام نشدن نتایج آزمون آن، با ما در کلاس حضور داشتند تا شاید در آن نمره‌ی قبولی گرفته و از درسهای سال جدید جا نمانند.!
کاری که شاید از سر دلسوزی اولیای مدرسه اتفاق میفتاد اما هم زحمت معلمین اضافه میشد و هم سطح عمومی مباحث کلاس پایین می آمد. حال بگذریم از این که رفتار آن دوستان هم حاکی از تلاش مضاعفی برای جبران گذشته نبود و اثبات "دیدی منم هم اومدم" بود، گویا حضور در کلاس بالاتر مساوی است با گذراندن پایه های قبل.!
استاندارهای غیر بومی در همه سالهای بعد از انقلاب، در آزمونهای مکرر کارکرد خود، به تجربه اثبات کرده اند که نه تنها از تلاش مضاعفی برخوردار نبوده اند بلکه گویا صرف استاندار بودن امتیازی تعیین کننده در کارآمد بودن داشته اند.

گذری بر استانداران گیلان در سالهای پس از انقلاب آشکارا حاکی از آن است که بومی های استاندار نه تنها پیش نیازهای غیر بومیان را دارا بوده اند، بلکه با بهره‌مندی مثبت از تعصب بومی خود تلاش مضاعفی در حرکت عمومی استان ایجاد کرده و توانسته اند مردم را به حقیقت، وارد عرصه مدیریت زندگی خود کنند. نماد بارز این تجربه شهید مهندس انصاری و مرحوم مهندس قهرمانی است که متاسفانه تجربه ای تکرار نشده در گیلان شده است.

از وزیر محترم کشور و دولت آقای رییسی انتظار می رود به جای ارتقای شکلی غیربومی‌هایی که استانداری گیلان صرفا می تواند رزومه ای برایشان دست و پا کند به فکر ارتقای واقعی استان با بهره گیری از ظرفیت‌های انسانی بومی در گیلان باشند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code