تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران وضعیت بحرانی حجم آب موجود در سدهای کشور را بیان می‌کند.

گیل خبر/ به نقل از ایرنا: تازه ترین گزارش منتشرشده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران وضعیت بحرانی حجم آب موجود در سدهای کشور را بیان می‌کند.

طبق این گزارش که امروز منتشر شد، از ابتدای سال آبی جاری( مهرماه ۱۳۹۹) تا ۲۶ شهریورماه که آخرین ماه این سال آبی است میزان آب موجود در سدهای کشور به رقم ۱۹ میلیارد و ۶۳ میلیون متر مکعب رسیده و این درحالی است که سال آبی پارسال(مهرماه ۱۳۹۸ تا آخر شهریور۹۹) حجم آب موجود در سدهای کشور ۲۷ میلیار و ۷۵ میلیون متر مکعب بوده که کاهش ۲۹ درصدی یافته است.

حجم آب ورودی به سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۶ شهریورماه به عدد ۲۹ میلیارد و ۳۵ میلیون متر مکعب رسید و این درحالی است که این رقم پارسال ۵۵ میلیارد و ۶۱ میلیون متر مکعب بوده که کاهش ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.

میزان خروجی آب از سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۶ شهریورمعادل ۳۶ میلیارد و ۸۳ میلیون متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی پارسال که ۵۶ میلیارد و یک دهم میلیون متر مکعب بوده، کاهشی ۳۴ درصدی یافته است.

ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب است و درصد پر شدگی سدها در حال حاضر ۳۹ درصد است.

وضعیت سدهای ۱۰ گانه استان خوزستان با ۴۵ درصد پُرشدگی نسبت به پارسال کاهشی ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وضعیت سدهای ۱۳ گانه حوضه دریاچه ارومیه هم با ۳۱ درصد پُرشدگی با ۱۴ درصد کاهش نسبت به پارسال همراه شده است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code