به گفته برخی رسانه‌ها، این تور ویژه که قرار است برای بازدید طالبان در افغانستان تدارک دیده شود، توسط یک شرکت روسی برگزار می شود.

گیل خبر/ به نقل از فرارو: به گفته برخی رسانه‌ها، این تور ویژه که قرار است برای بازدید طالبان در افغانستان تدارک دیده شود، توسط یک شرکت روسی برگزار می شود.

 ماجرا از این قرار است که یکی از اپراتورهای گردشگری روسیه تصمیم می‌گیرد تور ویژه‌ای برای بازدید از افغانستان در پیشنهادهای ویژه شرکتش قرار دهد.

این شرکت معتقد بود بدون شک تغییرات افغانستان حس کنجکاوی را در مردم برانگیخته و افرادی با علایق خاص بسیار مشتاق دیدن شرایط جدید افغانستان به ویژه طالبان هستند.

 روسیه این تور ویژه‌اش را ۳۵۰ هزار روبل (معادل با ۵ هزار دلار) قیمت‌گذاری کرده و قرار هست طی ۱۰ روز از مناطق زیر نظر طالبان در افغانستان بازدید شود.