گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی‌شهرداری فومن, به اطلاع شهروندان فهیم فومنی میرساند ؛ باتوجه به فرسودگی پایه زیرین و نگه دارنده مجسمه های جلو پارک ، صبح امروز توسط واحد خدمات شهری دو‌ مجسمه با نماد کلوچه و توتون ، جهت تعمیر پایه زیرین نگه دارنده به کارگاه انتقال و پس از آماده سازی ، ظرف مدت ۴۸ ساعت در جای اصلی خوب نصب خواهد شد.