در راستای تامین برق مطمئن و پایدار و حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمت رسانی، با مکاتبات و پیگیری های متعدد و مستمر، واکسیناسیون کارکنان شرکت برق منطقه ای آغاز شد.

گیل خبر/ بهمن داراب زاده" مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: با توجه به مسئولیت خطیر این شرکت در راستای تامین برق مطمئن و پایدار و حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمت رسانی، با مکاتبات و پیگیری های متعدد و مستمر، واکسیناسیون کارکنان شرکت برق منطقه ای آغاز شد.

وی افزود: تعدادی از کارکنان شرکت واکسینه شدند و برای مابقی کارکنان نیز روند واکسیناسیون ادامه دارد و به زودی تمامی کارکنان واکسینه خواهند شد.
داراب زاده گفت: با توجه به اینکه کارکنان شرکت، مشاغل حساس و پرخطری را برعهده داشتند و پایداری شبکه انرژی برق استان از اهمیت بسزایی برخوردار بود، واکسیانسیون کارکنان ضروری بود که خوشبختانه این مهم آغاز شد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: با توجه به مسئولیت مهم و حساس تامین برق مردم شریف و فهیم استان، به منظور جلوگیری از هر گونه خللی در این وظیفه، پایش مستمر کارکنان از نظر سلامتی و پیشگیری از کرونا ادامه خواهد یافت و این موضوع به صورت مستمر و هوشمندانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code