هیأت وزیران امارات با ادعای مقابله با تامین مالی تروریسم ۳۸ فرد و ۱۵ شرکت را تحریم کرد.

گیل خبر/ به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از خبرگزاری «وام» امارات، هیأت وزیران امارات در چارچوب تلاش این کشور با ادعای هدف قرار دادن و تعطیل کردن شبکه‌های مرتبط با تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های مرتبط با آن در نشستی اسامی ۳۸ فرد و ۱۵ شرکت را در لیست افراد و شرکت‌های حامی تروریسم قرار داد.

این خبرگزاری هیچ اشاره‌ای به دلیل قرار گرفتن این افراد و شرکت‌ها در لیست تحریم‌های امارات نکرده است و براین اساس، در بین این افراد اسامی شهروندانی از کشور‌های مختلف همچون امارات، لبنان، عراق، هند، یمن، افغانستان، سوریه، نیجریه و ایران به چشم می‌خورد.

اسامی شهروندان ایرانی که امارات به بهانه افراد حامی تروریسم در لیست تحریم‌های خود قرار داده به شرح زیر است:

«مهدی عزیزالله کیاستی»، «فرشاد جعفر حاکم زاده»، «سید رضا سید محمد قاسمی»، «محسن حسن کارگر حجت» و «ابراهیم محمود احمد محمد».

از سوی دیگر اکثر شرکت‌هایی که در لیست تحریم‌های امارات قرار گرفته‌اند در بخش تجارت، دریانوردی و صرافی فعالیت دارند.

از سوی دیگر، این اقدام امارات و مبارزه با تروریست خارج از پرونده سیاه آن در زمینه حقوق بشر و سرکوب فعالان مدنی، با مداخله این کشور در امور داخلی برخی کشور‌های عربی و حمایت ابوظبی از گروه‌های مسلح در این کشور‌ها متضاد است.