گیل خبر/ مطهره احمدی: مردم گیلان که جز اولین استان های درگیر با کرونا و تلفات آن هستند امروزه برای واکسیناسیون به لطف مسئولین استان مورد بی مهری بسیاری قرار گرفته اند.

با توجه به وضعیت رنگ بندی جدید، گیلان به تازگی به نارنجی تغییر پیدا کرده اما همچنان دارای ۴ شهر قرمز است و هجوم همیشگی مسافران به استان گیلان و ضعف مدیریتی حاکم در استان سبب شده است که هنوز سالمندان که جزو گروه اول دریافت واکسن هستند در بسیاری از موارد با پیام پر بودن مراکز واکسیناسیون رو به رو شوند.


از طرفی افرادی هم که در شلوغی های عجیب مراکز واکسیناسیون که خود تهدیدی برای شیوع بیشتر ویروس کروناست موفق به تزریق دوز اول شده اند حالا برای دوز دوم انتظار میکشند و از صبح در صف خودرویی و ... منتظر هستند و در نهایت با درهای بسته مواجه می شوند.

روزی نیست که اخبار ورود واکسن و افزایش مراکز واکسیناسیون در گیلان از سوی مسئولین استانی منتشر نگردد اما باز هم شاهد نابسامانی های گسترده و عدم رضایت مردم از شیوه و برنامه ریزی اجرای این امر مهم هستیم.

با توجه به این وضعیت نابسامان مراکز واکسیناسیون سوالی که مطرح می گردد این است که آیا مسئولین گیلان همچنان در خواب ناز هستند؟!